Over ons

ComNetZ is opgericht op 1 januari 1996 en is een platform voor alle professionals die een rol spelen bij het tot stand komen van alle vormen van communicatie. Het platform brengt vakgenoten, werkzaam bij bedrijven, overheid, onderwijs, zorg en consultancy, bij elkaar met als doel vakinhoudelijke kennis te delen en te verbreden en het netwerken tussen professionals onderling te bevorderen. Op dit moment heeft ComNetZ circa 80 leden. 

De nauwe samenwerking met opleidingsinstituten geeft studenten in het vak communicatie mogelijkheden zich te ontplooien en zich te binden aan de gevestigde professionals.

Als vereniging stimuleren wij onze leden om een bijdrage te leveren aan de promotie van de communicatiesector in Zeeland met als doel hiermee de Zeeuwse economie een impuls te geven.

Samenwerking met andere communicatiekringen

De samenwerking met andere communicatiekringen houdt in dat leden van ComNetZ met voorrang bijeenkomsten mogen bezoeken die georganiseerd worden door de de andere kringen in Nederland, indien deze open staan voor introducés. Andersom zijn andere kring-leden welkom om onze bijeenkomsten te bezoeken, indien deze openstaan voor introducés. 

Lid worden Inschrijven nieuwsbrief
CommunicatieNet Zeeland