Bestuur

ComNetZ kent een bestuursstructuur dat bestaat uit professionals die in hun vrije tijd willen meewerken aan het opzetten van (netwerk)activiteiten, bijeenkomsten, informatie- en kennisoverdracht. De bestuursleden van ComNetZ hebben elk hun eigen verantwoordelijkheden. Zo zijn er zeven bestuursfuncties.

Per 1 september 2019 bestaat het bestuur van ComNetZ uit de volgende leden: