Lid worden?

ComNetZ is opgericht op 1 januari 1996 en is een platform voor alle professionals die een rol spelen bij het tot stand komen van alle vormen van communicatie.


ComNetZ is opgericht op 1 januari 1996 en is een platform voor alle professionals die een rol spelen bij het tot stand komen van alle vormen van communicatie. Het platform brengt vakgenoten, werkzaam bij bedrijven, overheid, onderwijs, zorg en consultancy, bij elkaar met als doel vakinhoudelijke kennis te delen en te verbreden en het netwerken tussen professionals onderling te bevorderen. Op dit moment heeft ComNetZ circa 80 leden. 

De nauwe samenwerking met opleidingsinstituten geeft studenten in het vak communicatie mogelijkheden zich te ontplooien en zich te binden aan de gevestigde professionals.

Als vereniging stimuleren wij onze leden om een bijdrage te leveren aan de promotie van de communicatiesector in Zeeland met als doel hiermee de Zeeuwse economie een impuls te geven.

Samenwerking met andere communicatiekringen

De samenwerking met andere communicatiekringen houdt in dat leden van ComNetZ met voorrang bijeenkomsten mogen bezoeken die georganiseerd worden door de de andere kringen in Nederland, indien deze open staan voor introducés*. Andersom zijn andere kring-leden welkom om onze bijeenkomsten te bezoeken, indien deze openstaan voor introducés. 

Waarom lid worden?

Lidmaatschap van ComNetZ biedt (aankomende) communicatieprofessionals de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. De bijeenkomsten vormen een onmisbare informatiebron, waarbij de leden gebruikmaken van elkaars expertise en zo hun vakkennis vergroten. 

Als lid van ComNetZ, biedt het communicatienetwerk je...

 • een toonaangevend, ambitieus, vakinhoudelijk netwerk, dat Zeeuws georiënteerd is en graag voorop wil lopen in de communicatieontwikkelingen in Nederland;
 • exclusief toegang tot dit grote, sterk gevarieerde netwerk van interessante communicatieprofessionals in Zeeland;
 • een platform voor de uitwisseling van communicatiekennis;
 • een breed scala aan minimaal 4 jaarlijkse vakinhoudelijke seminars, workshops en bijeenkomsten;
 • een netwerk dat zowel de communicatieve dienstverlener als gebruiker verenigt;
 • een website, die je op de hoogte houdt van actuele vacatures voor communicatieprofessionals in de Zeeland;
 • interessante communicatie-evenementen, zoals seminars, workshops en lezingen van ComNetZ en externe aanbieders;
 • een nieuwsbrief, die je op de hoogte houdt;
 • een ledenlijst met de namen van bij ComNetZ aangesloten communicatieprofessionals, die je desgewenst kunt inschakelen bij het oplossen van je eigen communicatievraagstukken, of die jij kunt helpen;
 • studenten en high potentials, die bijvoorbeeld stages zoeken.

Contributie

ComNetZ kent 3 lidmaatschappen.

De contributie bedraagt:

 • € 100,- (bedrijfslidmaatschap voor maximaal 3 bedrijfsleden)
 • € 50,- (persoonlijk lidmaatschap / zzp-ers)
 • € 25,- (lidmaatschap voor studenten)

Alle bedragen zijn excl. btw.

Het lidmaatschap loopt van januari tot en met december en wordt automatisch met een jaar verlengd. Opzeggen dient vóór 1 december te gebeuren. Bij aanmelding betaal je alleen contributie voor de maanden die nog resteren in dat kalenderjaar. 

Kennismaken?

Communicatievakgenoten die eerst willen kennismaken met ComNetz kunnen één keer - gratis - een activiteit bijwonen, tenzij er kosten aan zijn verbonden.

Interesse?

Heeft u interesse om lid te worden van ComNetZ? Neem dan contact op met het secretariaat via 06-10091689 of secretariaat@comnetz.nl

Contactgegevens

CommunicatieNet Zeeland
p/a Bijsterweg 28
4471 PR Oud-Sabbinge
Tel.: 06-10091689
secretariaat@comnetz.nl
www.comnetz.nl
www.facebook.com/comnetz