BOOM - bureau voor strategie en communicatie

‘Communicatie kun je niet los zien van strategie en organisatie’, vertelt Hans van den Boom, eigenaar van het strategische communicatiebureau BOOM in Goes. ‘ BOOM stelt zicht voor.

Ons bedrijf heeft zich daarom de afgelopen vierentwintig jaar ontwikkeld van ontwerp- en reclamebureau tot strategische partner. Al blijven communicatie en creativiteit daarbij heel belangrijk. Wij proberen onze klanten ervan bewust te maken dat je communicatie vanaf het begin bij elk besluitvormingsproces betrekt. Stel jezelf steeds de vraag: kunnen we straks een heldere boodschap communiceren naar al onze stakeholders? Staat de klant tijdens het hele proces centraal?’

Hans vindt dat ook het mooie aan het communicatievak: ‘Of het nou gaat om HRM, ICT, sales of strategie – het hangt allemaal samen met communicatie. Ons vak is continu in ontwikkeling en je zet altijd een mix in van communicatiemiddelen en -strategieën. Daarbij is het belangrijk een goed doordachte, eenduidige boodschap te formuleren en die te blijven herhalen. Het is een vak van de lange adem. Durf te kiezen. Want als je niet kiest, word je niet gekozen. Dat keuzeproces begeleiden wij. Wij helpen organisaties aan te sluiten bij het heden en voor te bereiden op de toekomst.’

De vader van Hans startte het bedrijf vierentwintig jaar geleden. In 1999 nam Hans de zaak over en inmiddels werken er twintig mensen. ‘Onze klanten waarderen onze aanpak. We zijn dit jaar door het vakblad FONK voor de derde keer op rij verkozen tot beste business-to-businessbureau.’ Hans is een van de initiatiefnemers van Commercials by the Sea en al sinds de start lid van ComNetZ. ‘Deze club is goed om kennis te delen en onderlinge contacten te onderhouden. Wel wordt er, wat mij betreft, nog meer samengewerkt – zo kunnen we met z’n allen zorgen voor een eindresultaat op een hoger niveau.’